CDS Antwerpen

Actueel

In het nieuwe academiejaar hopen we deze pagina met commentaren op de actualiteit weer nieuw leven in te blazen.

Tot die tijd wensen wij u een hele fijne vakantie.

Het katholiek onderwijs (5-5-16)

Een dag voor het hoogfeest van O.L. Heer Hemelvaart komt Lieven Boeve het hoofd van het katholiek onderwijs met toekomst plannen naar buiten. Hij wil van katholieke scholen dialoogscholen maken. Een opmerkelijk en discutabel voorstel met een ongemakkelijke timing.

Openheid is een groot goed. De kern van onze beschaving is de vrijheid. Vandaag 5 mei is in Nederland een nationale feestdag, Bevrijdingsdag. De dag waarop ieder jaar wordt gevierd dat we vrij zijn. Vrij om te zeggen en denken wat we willen, vrij om te geloven in wat dan ook of om niet te geloven enz. Een vrijheid die zwaar bevochten is moeten worden. Een verworvenheid die zo ontzettend waardevol is.

In dit licht is ook ons onderwijssysteem in gericht. Het vrij onderwijs in ons land is voornamelijk in handen van één dominante speler, het katholiek onderwijs. Echter het systeem biedt aan eenieder de mogelijkheid om eigen scholen in te richten. Moslims of niet-gelovigen kunnen hun eigen scholen stichten. Natuurlijk mag je ook verwachten dat deze groepen zich kunnen thuis voelen in het katholiek onderwijs. Het is essentieel voor onze samenleving dat er altijd ruimte is voor dialoog en andere opvattingen.

Vandaag 125 jaar geleden kwam de encycliek Rerum Novarum uit. Dit pauselijk document bracht een eigen onderscheidende lijn aan in sociale kwesties. Vandaag de dag kunnen we nog de vruchten plukken van deze eigen sociale leer van de Kerk. Onderscheidend zijn is waardevol, het biedt mensen de mogelijkheid zich te identificeren en anders te positioneren.

De voorstellen van Lieven Boeve hoeven niet het einde te betekenen van de eigen identiteit, de katholiek Vlaamse identiteit. Toch dringt de vraag zich op wat zijn de beweegreden achter deze plannen. Duidelijke positioneren, duidelijke stellingname voor de eigen identiteit zeker niet. Een echt geloof in het eigen katholieke pedagogische project spreekt hier ook niet uit. Wat wel? De zorg voor het eigen markaandeel zoals professer P. Loobuyck stelt? Zou er een grote angst zijn voor verlies aan marktaandeel als er een echt netwerk van islamitische scholen zou ontstaan? Als hierin de motivatie ligt, is het diep triest.

CDS Antwerpen wil haar zorg uitspreken voor de eigen identiteit. Je kunt alleen maar in dialoog treden als je duidelijk hebt wat je eigen identiteit is, waar jezelf voorstaat. Komt deze opening van het katholiek onderwijs naar actief pluralische onderwijs dan niet een stap te vroeg? Er wordt ruimte geboden voor anders denkende, moslims en niet-gelovigen, maar weten we eigenlijk wel waar we zelf voorstaan? Wat is de identiteit van het “katholiek” onderwijs? Wat maakt hen nu, maar zeker straks nog onderscheidend? En hoe verhoudt zich dit tot burgerschap van de multiculturele Belgische samenleving?

Namens CDS Antwerpen,

Boudewijn Thönissen
Praeses

De zaak Milquet, de kabinetscultuur (12-4-16)

De zaak Milquet is een opvallende zaak die ons nieuws de laatste tijd beheerst. Over de schuld of onschuld vraag wil ik me natuurlijk niet uitspreken dat is een zaak voor het gerecht.

Echter graag wil ik aandacht schenken aan de oproep van Bart Eeckhout vandaag in DeMorgen. De zaak Milquet toont aan dat we ons goed moeten bezinnen op de rol en de toekomst van de kabinetten als onderdeel van onze politieke cultuur. Graag doe ik dus een oproep om deze discussie opgang te brengen en misschien moeten we wel concluderen dat Bart Eeckhout gelijk heeft, dat het “hoog tijd om komaf te maken met de politieke cultuur van kabinetskoninkrijkjes”.

Namens het praesidium van CDS Antwerpen,

Boudewijn Thönissen
Praeses

http://www.demorgen.be/opinie/hoog-tijd-om-komaf-te-maken-met-de-politieke-cultuur-van-kabinetskoninkrijkjes-b6ad4fe9/

Terrorisme in Brussel (29-3-16)

CDSAntwerpen neemt geschokt en verontrust kennis van de gebeurtenissen in de hoofdstad.
We zijn in gebed en gedachten bij de slachtoffers en alle betrokkenen, in het bijzonder onze hulpdiensten.
‪#‎Brussel‬ ‪#‎neversurrendertoterrorism‬

Terreur in Parijs (10-1-2015)

Ook wij zijn zeer geschokt door de dramatische gebeurtenissen afgelopen week in Parijs. We mogen onze maatschappij en de waarden die haar fundament vormen nooit laten inperken door terreur.

Morgen wordt in Parijs de “mars voor de Republiek’ gelopen. De oproep voor die mars eindigt met de woorden: “Sta op tegen de barbaarsheid, verdedig de waarden van de republiek” De aartsbisschop van Parijs, kardinaal André Vingt-Trois zei over de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo, het is “a call to rediscover the fundamental values of [the French] republic” inclusief gewetensvrijheid en vrijheid van religie. “A cartoon, however distasteful, cannot be put on the same level as murder” zo schrijft hij. “Freedom of the press, whatever the cost,” zo gaat de brief verder “is the sign of a mature society.”

Wij hopen dat de mars van morgen een sterk gebaar van eenheid tegen barbaarsheid en van solidariteit met onze waarden zal zijn en bovenal met hen die op gruwelijke wijze slachtoffer zijn geworden van de strijd tegen die waarden.
Wij zijn in gedachten verbonden met Parijs, zeker morgen! #jesuischarlie

Namens het praesidium van CDS Antwerpen,

Boudewijn Thönissen
Praeses a.i.

Titel