CDS Antwerpen

CDS cantus

Op 8 mei vond onze tweede semester cantus plaats in de Poolplanet.
Dank aan alle aanwezigen, het was een mooie avond. Zo houden we de tradities in ere. Komend semester heeft u opnieuw een kans. Tot dan!