CDS Antwerpen

Clublied

Clublied (Op melodie van Chevaliers de la Table Ronde)

1.
Sta op O jonge CDS’ers
Sta op en zingt ons Wachtenlied
Verheft uw stem en zingt voluit gelaten
Over Vlaandrens Christen Wachtendiet

Refrein:

En we keren om
Al wat bang is van de zon
En we trekken recht
Wat door dwazen wordt gezegd.

Hijs de zeilen van ons’ schuit
En we varen recht vooruit
Drinken op die Broederband

2.
Bureaucratie, Het heil der Socialisten
De Communist, vloeit nog in hun bloed,
De Liberalen, grote egoïsten
‘t geldgewin is wat hen leven doet

Refrein…

3.
De ziel der Zwartzak heeft geen kans op leven
Zolang een christendemocraat bestaat
en met tgedoe der groene regelneven
is ‘t milieu toch echt wel niet gebaat

Refrein…

4.
Hier staan we weer, Verknocht aan Vlaamse meiden
Hier staan we weer; Met zwaard en schild in d’hand
Om voor ons Vlaamse volk te kunnen strijden

Refrein…

5.
Geef mij je hart, je hand O kameraden
Verheft uw stem en zingt met volle moed
En laat het gerstennat ons ziel vermaken
het zet ons hart in vuur en laaier gloed.