CDS Antwerpen

Schildophanging

Op donderdag 24 september hangen we voor het eerst sinds lang ons schild op in stamcafé De Schacht. Iedereen welkom voor een pintje, lintenoverdracht en kennismaking met het nieuwe Praesidium.

Tot dan!

soklein