CDS Antwerpen

Slotdrink

Op 1 juli hebben we samen het academiejaar 2014-2015 afgesloten. Het was een moment om even terug te kijken op het mooie werkingsjaar dat we achter de rug hebben.

Een jaar met een volle kalender: het Oosterweeldebat, de gespreksavond met mgr. Bonny, christendemocratie voor dummies in het eerste semester met professor Steven van Hecke in het tweede semester met de jonge politicus Benjamin Dalle, de voordacht van Herman van Rompuy, onze Clash der Voorzitters tussen Bruno Tobback en Wouter Beke, onze bezoeken aan Calamartes en de tentoonstelling van Rubens en onmogelijk te vergeten onze cantussen.

Het was dan ook het moment om heel wat mensen dank te zeggen: onze leden en sympathisanten, bezoekers van onze activiteiten en andere vrienden van de club. Maar bovenal onze ereleden, Meter en Peters en natuurlijk het praesidium 2014-2015.

Zonder hen, zonder u hadden we dit nooit voor elkaar gekregen. Bedankt!